Home > Zboží > Záruka

Záruka

Dostanu ke zboží záruční list?
Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. more
Jaká je záruka na dané zboží?
Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Zá... more